Vzdelávanie

Organizovanie školení, kurzov a seminárov v oblasti legislatívy, najnovších prijatých právnych predpisov a ich noviel v oblasti daní, účtovníctva, práva, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia.

Naša pozvánka
web vytvoril: saiffer.net